Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Durian Kawan Detail

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong


STRUKTUR ORGANISASI KEUCHIK GAMPONG DURIAN KAWAN

 

No. Nama Jabatan
1 Hamka Keuchik
2 Hamdan Imam Chik Mesjid Nurul Huda
3 Fahmuddin Imam Chik Mesjid Muhajirin
4 Samsual Imam Meunasah Mesjid Nurul Huda
5 Ajransyah Imam Meunasah Mesjid Muhajirin
6 Syahrizal Sekretaris Desa
7 Suhardi Kepala Urusan Umum
8 Ahmad Karim Kepala Urusan Pembangunan
9 Muzaimun Kepala Urusan Keuangan
10 Suharyadi Kepala Seksi Pemerintahan
11 Darmiyati Kepala Seksi Pemberdayaan
12 Abdul Muis Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat
13 Samsul Rizal Kepala Dusun Mesjid
14 Khairuddin Kepala Dusun Punti
15 Zainal Abidin Kepala Dusun Sawah
16 Rusli R Kepala Dusun Tanah Munggu
17 Zulkifli B Kepala Dusun Labah Rambung

 

STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT

 

No. Nama Jabatan
1 Drs. Sudirman Ketua Tuha Peut
2 Alamsyah Wakil Ketua
3 Mardhatillah Sekretaris Tuha Peut
4 Hasnah Anggota
5 Darmiati Anggota
6 Sidi Hamzah Umar Anggota
7 Muhajirin Anggota
8 Istarli Anggota
9 Masnawati Anggota